طرح برنز

General (Bronze)

 

دوره 15 ساعته موفقیت تحصیلی(کتاب/ویدئو) با مهندس سعید نظری

برنامه ریزی روزانه و هفتگی منطبق بر بودجه بندی آزمون های آزمایشی و هدف گذاری ماهیانه

کارگاه های روانشناسی تحصیلی یک بار در ماه توسط روانشناس بالینی آکادمی

کارگاه انگیزشی آنلاین یک بار در ماه توسط مهندس سعید نظری و دکتر رضا معتمد

جلسات مشاوره هفتگی با مشاورین رتبه برتر

خدمات مشاوره پیشرفته آنلاین در وبسایت آکادمی

6,500,000 تومان

طرح سیلور

  Vip (Silver)

 

دوره 15 ساعته موفقیت تحصیلی(کتاب/ویدئو/پادکست ) با مهندس سعید نظری

برنامه ریزی روزانه و هفتگی منطبق بر بودجه بندی آزمون های آزمایشی و هدف گذاری ماهیانه

کارگاه های روانشناسی تحصیلی یک بار در ماه توسط روانشناس بالینی آکادمی(خانم هستی وفاپور)

کارگاه انگیزشی آنلاین یک بار در ماه توسط مهندس سعید نظری و دکتر رضا معتمد

کلاس آنلاین رفع اشکال دروس در انتهای برنامه ماهیانه توسط اساتید رتبه برتر

جلسات مشاوره هفتگی با مشاورین رتبه برتر

جلسات روانشناسی هفتگی توسط روانشناس بالینی

خدمات مشاوره پیشرفته آنلاین در وبسایت آکادمی

کارگاه آگاه سازی والدین در هر فصل توسط مهندس سعید نظری و دکتر رضا معتمد

11,000,000 تومان

طرح گلد

دوره 15 ساعته موفقیت تحصیلی(کتاب/ویدئو/پادکست و سه جلسه مشاوره) با مهندس سعید نظری

برنامه ریزی روزانه و هفتگی منطبق بر بودجه بندی آزمون های آزمایشی و هدف گذاری ماهیانه

کارگاه مشاوره گروهی آنلاین (مهارت های موفقیت تحصیلی) یک بار در ماه توسط مهندس سعید نظری

کارگاه انگیزشی آنلاین یک بار در ماه توسط مهندس سعید نظری و دکتر رضا معتمد

کارگاه های روانشناسی تحصیلی یک بار در ماه توسط روانشناس بالینی آکادمی(خانم هستی وفاپور)

رفع اشکال روزانه و لحظه ای در همه دروس تخصصی و عمومی توسط اساتید رتبه برتر

کلاس آنلاین رفع اشکال دروس در انتهای برنامه ماهیانه توسط اساتید رتبه برتر

کلاس روش های تست زنی سریع در انتهای برنامه ماهیانه توسط اساتید برجسته کشور

جلسات مشاوره هفتگی با مشاورین رتبه برتر کنکور سراسری

جلسات روانشناسی هفتگی توسط روانشناس بالینی

خدمات مشاوره پیشرفته آنلاین در وبسایت آکادمی

کارگاه آگاه سازی والدین در هر فصل توسط مهندس سعید نظری و دکتر رضا معتمد

آزمون آزمایشی منطبق بر روش mbm

15,600,000 تومان